Bột cá biển, bột xương thịt, bột lông vũ, bã hèm bia, bột men bia

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

BÁO GIÁ NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Chuyên cung cấp các loại nguyên liệu dùng làm thức ăn gia súc, bao gồm: Bã hèm bia, Bột men bia, Bột cá biển, Bã đậu nành...và một số nguyên liệu khác. Khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá trực tiếp.
STT
TÊN SẢN PHẨM
NGUỒN GỐC
ĐƠN GIÁ
QUY CÁCH
1
Bã hèm bia khô 50%
Malaysia
6,400
Hàng bao tại kho/20kg/bao
2
Bột men bia sấy
Việt Nam
16,000
Hàng bao tại kho/50kg/bao
3
Bột cá biển 50%
Việt Nam
19,000
Hàng bao tại kho/40/50kg
4
Bột cá biển 55%
Việt Nam
22,000
Hàng bao tại kho/40/50kg
5
Bột cá biển 60%
Việt Nam
26,000
Hàng bao tại kho/40/50kg
6
Mỡ cá
Việt Nam
15,500
Đóng can tại kho/25kg/can
7
DCP
China
8,900
Hàng bao tại kho/25kg/bao
8
DCP
Japan
17,800
Hàng bao tại kho/25kg/bao
9
MCP
China
15,500
Hàng bao tại kho/50kg/bao
10
Tryptophan 98%
Ajinomoto
480,000
Hàng bao tại kho/10kg/bao
11
Lysine 99%
Ajinomoto
44,500
Hàng bao tại kho/25kg/bao
12
Methionine 99%
Pháp
230,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
13
Threonine 99%
Ajinomoto
52,500
Hàng bao tại kho/25kg/bao
14
CuSO4
Taiwan
63,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
15
ZnO
Malaysia
58,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
16
Thuốc tím
China
68,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
17
Acid citric
China
22,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
18
Sodium benzoat
China
48,000
Hàng bao tại kho/25kg/bao
19
Proxitan 5:20
Thailand
30,000
Hàng bao tại kho/30kg
20
Proxitan 12:20
Thailand
34,000
Hàng bao tại kho/30kg
21
Choline chloride 60%
China
23,000
Hàng bao tại kho/25kg
22
Chlorine Nippon
Japan
53,000
Hàng bao tại kho/45kg
23
TCCA
China
37,000
Hàng bao tại kho/50kg
Lưý:
-          Thanh toán bng Tin mt hoc chuyn khon. Đt cc trước 30% khi đt hàng, thanh toán 70% còn li khi giao hàng.
-          Bng báo giá có giá tr trong 3 ngày k t ngày nhđược bng báo giá.

v  Đ biết thêm thông tin chi tiết v sn phm, xin vui lòng liên h:
Vũ Tn Nguyên Thun
Call0975 005 303
Skype:   thuan.vtn

1 nhận xét: